Bioekonomikas rādītāji Latvijā

Latvijas bioekonomikas stratēģijas mērķi un to izpilde


Loading...

Avots: Eurostat [nama_10_a64], ietver Nace kodus A, C10, C11, C12, C16, C17, C31, C32

Loading...

Avots: Eurostat [nama_10_a64_e], ietver Nace kodus A, C10, C11, C12, C16, C17, C31, C32

Loading...

Avots: CSP [ATD020], ietver KN kodus 01:24, 41:48, 51, 94


Izstrādāts LZP projektā Nr. lzp-2020/2-0413 „Latvijas bioekonomikas stratēģijas 2030. gadam ieviešanas novērtējums un iespējamie risinājumi definēto mērķu sasniegšanai (LIBRA-LV)”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2021